Markedsundersøgelser - gode råd

Markedsundersøgelser - hvornår skal du lave en

Her vil vi prøve at guide dig igennem vigtigheden af at lave en markedsundersøgelser og hvordan de skaber værdi for din virksomhed. Der kan også komme gode råd til hvordan du kan gribe den an. 

Hvad kan gevinsten være ved en markedsundersøgelse

Når du laver en markedsundersøgelse, kan der være meget stor værdi i det. Du kan blandt andet få svar på hvordan du bedst opnår dine potentielle kunders opmærksomhed, hvordan du skaber størst værdi for dine kunder, og hvor du skal være mest synlig overfor både nuværende og potentielle kunder. Det kan også give dig viden om hvordan du skal arbejde med dine services over for både nuværende og potentielle kunder.

Hvornår kan være et godt tidspunkt? 

Der kan være mange grunde til at lave en markedsundersøgelse, og flere af dem vil vi komme ind på her.

Det kan være du står for at lancere et nyt produkt, eller er en nystartet virksomhed - begge 2 rigtig gode grunde til at lave en markedsundersøgelse. Det kan også være du har behov for at finde ud af hvor meget dine kunder vil betale for et produkt fra dig - det kan du også undersøge via en markedsundersøgelse.

Vil du vide, som etableret virksomhed, hvad der betyder mest for dine kunder. Det kan være service, pris, levering, kundekontakt eller lignende. Det kan også være du har behov for at skabe vished om dit brands position, så kan en markedsundersøgelse også gøre det for dig.

Simpel og effektiv måde at få svar på

En markedsundersøgelse er i mange henseender ikke en kompliceret omgang. Den kan laves enkel, let og er en effektiv måde at få svar på de spørgsmål du har om dine virksomheds ydelser, services, eller produkter. Det handler altid om at gribe det rigtigt an, og det kan vi hjælpe dig med. 

Er det ikke dyrt med en markedsundersøgelse

Mange tror at en markedsundersøgelse kan være meget tidskrævende og dyr. Der kan ikke skabes rum for en sådan i en travl hverdag i virksomheden, hvor der også skal driftes mv. Dette er simpelthen ikke rigtigt. At de fleste så også tror at den koster rigtig meget, for mange til at afholde sig fra det - men behøver det nu at være sådan - det mener vi ikke. 

Vil du selv stå for den, kan du skrue ambitionsniveauet ned, og ønsker du at vi skal stå for den, kan vi stå for den, og gennemføre den ud fra en lang række af opsatte kriterier du finder her

Hvad får du typisk ud af en markedsundersøgelse

Du finder ud af hvordan du bedst kommer i kontakt med dine kunder, og hvilke kanaler rent markedsføringsmæssigt som vil være relevante at bruge.

Viden om dine kunders mønstre, i forhold til valg af leverandør, og hvad kunderne prioriterer i forhold til valg af leverandør.

Hvad kunderne ønsker at få ud at investere i dine produkter, og hvad der gør, at de vælger at investere i din virksomheds produkter, ydelser eller services.

Få klarhed over den værdi det giver dine kunder, at investere i dine produkter, ydelser, services mv.

Gode råd om markedsundersøgelser

Du må ikke påvirke kunden. Det er vigtigt at dine spørgsmål så vidt muligt undgår at påvirke kunden, så du får så relevante svar som overhovedet muligt. Det gør du ved at stille åbne neutrale spørgsmål.

Hvad er det du gerne vil have svar på. Gør det meget klart inden du går i gang med at lave spørgsmålene. Vær konkret om den viden du gerne vil indhente. Husk at de samme spørgsmål kan blive modtaget forskelligt alt efter hvem modtageren er.

Du har mulighed for at lave markedsundersøgelsen som spørgeskema eller som interviews. Det er vigtigt at tage stilling til dette også.

Husk at fokusere på en målgruppe ad gangen. Det er vigtigt for resultatet af din markedsundersøgelse. Når du får viden tilbage fra en målgruppe, vil det ofte være repræsentativt for hele den eksakte målgruppe.

Når den potentielle kunde, eller eksisterende kunde har svaret på dine spørgsmål om virksomhedens produkter, ydelser eller services, er det vigtigt at du er velforberedt og kan sende dem videre i flowet. De har allerede udvist interesse for din virksomhed, så du har deres opmærksomhed.

Vil du gerne vide mere om dine muligheder for at vi laver markedsundersøgelser for dig, er du velkommen til at tage fat på os allerede i dag.

KONTAKT OS