MARKEDS-UNDERSØGELSE 

Markedsføringsundersøgelse i 5 trin

1. Definer dit mål for undersøgelsen.

Hvad vil du vide om dine kunder eller dit marked. Det første trin i en markedsundersøgelse er at definere dine mål. Med andre ord - hvilken nøgleinformation ønsker du at få afdækket? Ved først at definere målet kan du holde fokus og være effektiv. Du kan fx afgøre, om du skal lancere et nyt produkt eller en ny tjeneste. Undersøgelsen vil vise, om markedet vil acceptere dit nye produkt/tjeneste, og hvor meget de er villige til at betale for det.

2. Dit marked, dine kunder og dine konkurrenter

Når du har defineret målet, kan du udvikle en række spørgsmål til markedet, kunderne og konkurrenterne.

Eks.     

Dit marked:

 • Hvad er nøgledemografien for dit marked (alder, køn osv)?
 • Hvordan vil din tilstedeværelse påvirke markedet?
 • Har området du leverer til en stabil økonomi?

3. Hvordan indhenter du information?

Der er to kategorier for indsamling af data og begge er baseret på spørgsmål.

 • Kvalitativ information: Er mere undersøgende og involverer et færre antal informanter (fokusgrupper og dybdeinterviews).
 • Kvantitativ information: Bruges til at drage specifikke konklusioner og involverer et stort antal informanter (undersøgelser og spørgeskemaer)

En simpel ”ja eller nej”- undersøgelse kan foretages på telefon, men for at få viden om personlige valg, præferencer på farver el.lign., kraves som regel et møde ansigt til ansigt. De mest almindelige måder at indhente data på er

 • Spørgeskema
 • Telefonundersøgelser
 • Undersøgelse på internettet
 • Personlige interviews

Det kan være en god idé at opbygge et netværk med andre virksomhedsejere og dele erfaringer samt information.

4. Tolk dine data

Hold hele tiden målet for undersøgelsen i tankerne, mens du organiserer og grupperer dine data. Dette vil gøre det lettere at konkludere på dine erfaringer. 

Tips til organisering af data: 

 • Identificer tendenser. Benyt tabeller, grafer, diagrammer til at organisere dine data
 • Brug din markedsplan til at analysere dine data og kortlægge styrker, svagheder, muligheder og trusler (SWOT-analyse).

Et af de vigtigste trin i markedsundersøgelsen er at tolke dine data. Hvad fortæller undersøgelsen dig?

5. Konkluder og træf beslutninger

Husk at alle konklusioner bør drages ift. dit indledende mål og dine forretningsmål generelt. Gennemgå al indhentet data og sikr dig, at der ikke er nogen huller. Benyt data til at træffe afgørelser om din markedsindsats. 

Ønsker du en helheds-strategi for din markedsføring?
Kontakt os allerede i dag for mere information.

KONTAKT OS